logo
Universiti Teknologi MARA
  

PROGRAM PEMENTORAN
Universiti Teknologi MARA(PERAK)

Program Pementoran ini dilaksanakan sebagai satu program latihan dan pendidikan yang terancang untuk membangunkan potensi pensyarah muda yang kurang pengetahuan dan pengalaman. Program Pementoran ini diharapkan menjadi sumber untuk bimbingan dan kerangka/panduan untuk kepimpinan bidang profesional dan akademik yang lebih efektif

Program ini adalah berdasarkan daripada gabungan beberapa kerangka program yang telah diguna pakai di Emory University, Columbia University, California University dan Cambridge University.

 
       
  Apa itu Mentor
Read more >
  Fungsi Mentor
Read more >
  Why Mentoring Matters
Read more >
 
 
PENGUMUMAN
   
 

MUAT TURUN
Manual Pementoran Pensyarah (MaPP)

 
     
 
 
 
Borang Permohonan & Perjanjian (Muat Turun)
 
   
     
           

Hal Ehwal Akademik, Universiti Teknologi MARA (Perak), Seri Iskandar, 32610 Bandar Baru Seri Iskandar, Perak
Site Map |  Copyright & Disclaimer | Contact Us
Copyright @ 2013 to Laman Web Rasmi UiTM Perak. Power by
 HEA Webmaster