Universiti Teknologi MARA
  

DEFINISI
Program Pementoran

“… satu proses bimbingan dan merupakan kerangka atau panduan untuk kepimpinan bagi bidang profesional dan akademik yang lebih efektif” (Aladejana A., et al, 2006).

“… proses yang melibatkan seorang individu (mentor) yang berpengalaman, dipandang tinggi, dan memahami membimbing seorang individu lain (menti) dalam perkembangan dan pemeriksaan melalui penilaian mereka sendiri, pembelajaran dan peribadi dan perkembangan professional. Mentor kebiasaannya, tapi tidak semestinya, bekerja di dalam organisasi atau bidang yang sama seperti mentinya, membantu dengan mendengar dan bercakap dengan yakin kepada mentinya” (Watkins dan Whalley, 1993).

PEMENTORAN

  • Memberi bimbingan
  • Memberi sokongan dan
  • Bantuan secara profesional oleh mentor
MENTOR
  • Pensyarah “senior”
  • Lebih berpengalaman dan
  • Boleh dijadikan “role model”
MENTI
  • Dibantu oleh mentor dalam proses  perhubungan Pementoran dan
  • Memerlukan bantuan dalam pembangunan diri, perkembangan, penyelidikan, P & P, penerbitan, inovasi dan pemantapan kerjaya
 
PENGUMUMAN
   
 

MUAT TURUN
Manual Pementoran Pensyarah (MaPP)

 
     
 
 
 
Borang Permohonan & Perjanjian (Muat Turun)
 
   
     
           

Hal Ehwal Akademik, Universiti Teknologi MARA (Perak), Seri Iskandar, 32610 Bandar Baru Seri Iskandar, Perak
Site Map |  Copyright & Disclaimer | Contact Us
Copyright @ 2013 to Laman Web Rasmi UiTM Perak. Power by
 HEA Webmaster