Universiti Teknologi MARA
  
 

 

OBJEKTIF
Program Pementoran

  1. Objektif jangka masa pendek

    Membangunkan potensi pensyarah muda yang kurang pengalaman dan kemahiran dalam teknik pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan supaya mendapat bimbingan serta dorongan daripada pensyarah kanan untuk tujuan pengesahan jawatan.


  2. Objektif jangka masa panjang

    Memindahkan pengalaman, kepakaran dan kebolehan pengajaran dan pembelajaran (P&P), penulisan, inovasi, penerbitan, konsultasi dan penyelidikan yang berguna kepada perkembangan kerjaya pensyarah muda melalui perkongsian maklumat, kebolehan, kemahiran, inspirasi, pendedahan dan pengalaman dengan pensyarah kanan. 
PENGUMUMAN
   
 

MUAT TURUN
Manual Pementoran Pensyarah (MaPP)

 
     
 
 
 
Borang Permohonan & Perjanjian (Muat Turun)
 
   
     
           

Hal Ehwal Akademik, Universiti Teknologi MARA (Perak), Seri Iskandar, 32610 Bandar Baru Seri Iskandar, Perak
Site Map |  Copyright & Disclaimer | Contact Us
Copyright @ 2013 to Laman Web Rasmi UiTM Perak. Power by
 HEA Webmaster