Universiti Teknologi MARA
  

PENILAIAN PEMANTAUAN

Pihak fakulti (Ketua Fakulti) hendaklah memantau pelaksanaan program pementoran ini. Panel penilai terdiri daripada KeF daripada setiap fakulti. Rajah 5 menunjukkan peringkat pembentangan laporan pencapaian menti. Pembentangan akan dibuat pada setiap peringkat dalam tempoh 3 bulan sekali. Setiap menti akan membentangkan perkembangan dan pencapaian matlamat mereka kepada mentor. Mentor pula akan membentangkan perkembangan menti mereka kepada KeF (fasilitator). Kemudian,KeF akan membentangkan laporan pencapaian program pementoran ini kepada Timbalan Rektor HEA (TRHEA). Akhirnya, pencapaian program tersebut akan dibentangkan oleh TRHEA kepada ahli pengurusan tertinggi UiTM (Perak) dalam Mesyuarat Eksekutif.

Segala masalah berhubung pelaksanaan program ini akan dibincangkan semasa sesi pembentangan ini. Pihak HEA akan menyediakan borang penilaian dan pencapaian menti.

 
PENGUMUMAN
   
 

MUAT TURUN
Manual Pementoran Pensyarah (MaPP)

 
     
 
 
 
Borang Permohonan & Perjanjian (Muat Turun)
 
   
     
           

Hal Ehwal Akademik, Universiti Teknologi MARA (Perak), Seri Iskandar, 32610 Bandar Baru Seri Iskandar, Perak
Site Map |  Copyright & Disclaimer | Contact Us
Copyright @ 2013 to Laman Web Rasmi UiTM Perak. Power by
 HEA Webmaster