Universiti Teknologi MARA
  

KOMPONEN TERAS PROGRAM PEMENTORAN
Universiti Teknologi MARA


Hal Ehwal Akademik UiTM (Perak)

Menubuh dan mengkoordinasi program pementoran di UiTM (Perak).

Fasilitator pementoran (KeF)
Bertanggungjawab melaksana, menyelia dan menyelaras program pementoran di peringkat fakulti.

Program pementoran One on One
Semua pensyarah baru akan berpasangan  dengan pensyarah kanan.

Pengiktirafan untuk mentor-menti

 • Anugerah Pementoran  (Best Mentor Award & Best Menti Award).
 • Kemajuan/kenaikan pangkat (Penyertaan pensyarah dalam program pementoran ini  dikira sebagai salah satu aktiviti dalam Sasaran Kerja Tahunan (SKT) pensyarah pada tahun yang dinilai.

Kursus dan latihan (dikendalikan oleh ILQaM)

 • Bengkel/kursus dan seminar, penceramah jemputan, dll 

Cadangan taklimat/topik-topik/kursus yang akan dikendalikan;

 • Sesi Orientasi Mentor-Menti;
 • Taklimat “Bagaimana untuk menjadi mentor dan menti yang berkesan”;
 • Penyediaan CV
 • Penyediaan manuskrip/artikel/manual/modul;
 • Permohonan pembiayaan penyelidikan;
 • Keseimbangan kerjaya/kehidupan.

Penilaian

 • Pembentangan laporan pertemuan/pencapaian.
 • Soal selidik program dan penilaian mentor/menti secara individu. 

Laman sesawang program pementoran

 
PENGUMUMAN
   
 

MUAT TURUN
Manual Pementoran Pensyarah (MaPP)

 
     
 
 
 
Borang Permohonan & Perjanjian (Muat Turun)
 
   
     
           

Hal Ehwal Akademik, Universiti Teknologi MARA (Perak), Seri Iskandar, 32610 Bandar Baru Seri Iskandar, Perak
Site Map |  Copyright & Disclaimer | Contact Us
Copyright @ 2013 to Laman Web Rasmi UiTM Perak. Power by
 HEA Webmaster