PIAGAM PELANGGAN

Fakulti Sains Gunaan UiTM (Perak) Kampus Tapah beriltizam kearah kecemerlangan melalui penerapan budaya pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti, penyelidikan dan perkhidmatan professional seperti berikut:

  1. Menyediakan perkhidmatan yang cekap, tepat dan mesra kepada pelajar, ibubapa, pensyarah dan bakal majikan
  2. Memberi khidmat pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti untuk peningkatan kesarjanaan ilmu
  3. Meneroka dan memperkasakan kemudahan penyelidikan dengan penemuan terbaru dan inovasi untuk meningkatkan taraf hidup dan pembangunan ekonomi masyarakat.
  4. Menghasilkan graduan dalam bidang Sains dan Teknologi yang akan memenuhi keperluan pasaran guna tenaga tempatan dan global.
  5. Mengembangkan budaya ilmu di kalangan pensyarah dan warga kampus.