Untuk makluman YBhg Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan,

Pertandingan ini melibatkan 37 kumpulan bertanding dengan jumlah keseluruhan 1,700 orang pelajar bahagian 01 yang berdaftar di dalam kursus Kokurikulum Kesatria Negara 01 (HBU111)