Untuk makluman, program ini diadakan bagi mempertandingkan produk inovasi perancangan perniagaan pelajar-pelajar yang
mengambil kod kursus ENT300, ENT600 dan MGT028 yang melibatkan 90 kumpulan pelajar yang akan dinilai oleh pihak industri.
Sukacita dialu-alukan kehadiran tuan/puan dalam memeriahkan program ini.