MAKLUMAT TERKINI.

PELAJAR YANG TERLIBAT DALAM SENARAI DILAMPIRKAN, MOHON UNTUK MEMATUHI SOP PELAKSANAAN KULIAH FACE TO FACE. FAHAMI PERATURAN DAN MAKLUMAT YANG DILAMPIRKAN.

1. Senarai Nama Pelajar (Data TL 2020 )
2.  Pekeliling TRHEA
3.  Pekeliling TRHEP