1. PELAJAR YANG BERADA DI KAMPUS
a. Sila isi borang permohonan dengan lengkap dan bawa ketika temuduga
b. Sila isi e-borang dan muat naik dokumen sokongan melalui laluan QR CODE Temuduga Zakat September 2020

2. PELAJAR YANG TIDAK BERADA DI KAMPUS
a. Sila isi borang permohonan dengan lengkap dan poskan ke alamat yang tertera di kepala borang borang permohonan zakat.
b. Sila isi e-borang dan muat naik dokumen sokongan melalui laluan QR CODE Temuduga Zakat September 2020

3. Pelajar semester 1 digalakkan memohon dengan institusi zakat negeri masing-masing.