Event Details:

  • Date: 10.00 am-
  • Venue: Dewan Kuliah Al-Khawarizmi,UiTM Cawangan Perak