Event Details:

  • Date: 8.00 am-
  • Venue:Dewan Kuliah Al-Khawarizmi,UiTM Cawangan Perak