PHYSICS

  • Menyediakan dan mengawasi peralatan dan kelengkapan yang diperlukan di dalam latihan amali makmal fizik
  • Mengemaskini , menyemak dan menyusun fail yang berkaitan dan inventori makmal
  • Memastikan makmal, alatan serta kelengkapan makmal berada di dalam keadaan baik dan bersih serta siap sedia untuk digunakan pada latihan amali.
  • Membuang bahan buangan di tempat yang telah disediakan