Head of Infostructure

Azarudin Abdul Samad
Tel  : 05-374 2500
email : azarudin@uitm.edu.my

 
Introduction

Bilangan staf  Bahagian Infostuktur  adalah 21 orang yang terdiri daripada:

  1. Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 1 orang
  2. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 1 orang
  3. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9 orang
  4. Juruteknik Komputer Kanan 6 orang
  5. Juruteknik Komputer 2 orang
  6. Pembantu Operasi Kanan  1 orang
  7. Kerani  1 orang

 


Kampus Metro  Ipoh 

Bahagian Infotech juga mengendalikan kemudahan ICT di UiTM Kampus Metro Ipoh. Kampus Metro Ipoh menyediakan sebuah makmal komputer. Disamping kemudahan bilik-bilik kuliah yang disambungkan dengan Internet.

Kampus Tapah 

Sejumlah RM 47,300,000.00 telah diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia ke-9 (RMke-9) untuk pembangunan fizikal bagi Kampus Kedua UiTM  Cawangan Perak di Tapah.  Ia merangkumi pembangunan keperluan asas bagi bangunan akademik, kolej kediaman, bangunan pentadbiran, perpustakaan dan infrastruktur

UiTM  Cawangan Perak, Kampus Tapah adalah kampus kedua UiTM bagi negeri Perak. Pembangunan Kampus kedua UiTM Cawangan Perak bertujuan  untuk menampung pertambahan pelajar di Kampus  Seri Iskandar disamping membantu merealisasikan sasaran UiTM untuk menampung 200,000 pelajar pada tahun 2010.

Penubuhan Unit InfoTech UiTM  Cawangan Perak, Kampus Tapah adalah perlu dan ia selaras dengan pembukaan UiTM  Cawangan Perak Kampus Tapah bagi memperkembangkan perkhidmatan teknologi maklumat di Kampus Tapah khas untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran.