Print
Hits: 1019

back

LATAR BELAKANG UNIT KERJAYA & KAUNSELING

Tujuan utama unit ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dan program pembangunan kerjaya untuk menghasilkan graduan yang berwibawa, berdaya saing dan memenuhi keperluan semasa industri.

Unit Kerjaya dan Kaunseling mempunyai tiga orang Pegawai Psikologi, seorang Pembantu Tadbir, seorang Pembantu Operasi yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengawai Psikologi.

back