PERHATIAN!! Kepada siswa / siswi yang hendak mengambil barangan peribadi di Blok Akademik dikehendaki mengisi borang deklarasi dibawah. Borang ini perlu dicetak dan diserahkan kepada staf di Blok Akademik. Siswa / siswi yang hadir tanpa borang deklarasi ini tidak dibenarkan masuk ke Blok berkaitan.

Borang Deklarasi Pengambilan Barang di Blok Akademik