MANUAL PENASIHAT AKADEMIK - Student information Management System (SIMS)

>> Pekeliling TR HEA Bil 3 Tahun 2015 - PEMANTAPAN TUGAS DAN PERANAN PENASIHAT AKADEMIK (PA)

BIL PERKARA VERSI/FORMAT MUATURUN
1 Muat Turun - Bahagian 1 PDF Download
2 Muat Turun - Bahagian 2 PDF Download
3 e- Books Manual Penasihat Akademik PDF Download

  

BIL PERKARA VERSI/FORMAT MUATURUN
1 Borang Peringatan Lisan Ketidakhadiran Kuliah PDF Download
2 Permohonan Mendaftar Subjek Kokurikulum PDF Download
3 Permohonan Penangguhan Yuran Pengajian PDF Download
4 Permohonan Rayuan Tatatertib Pelajar PDF Download
5 Rayuan Daftar Kursus Luar Tempoh Pendaftaran PDF Download
6 Rayuan Permohonan Bantuan Kewangan Pelajar PDF Download
7 Surat PA kepada ACIS PDF Download
8 Surat PA kepada Kaunseling PDF Download
9 Template ZZ EXCEL Download
10 Log Rekod Perjumpaan Penasihat Akademik PDF Download