MANUAL PENASIHAT AKADEMIK - Student information Management System (SIMS)

>> Pekeliling TR HEA Bil 3 Tahun 2015 - PEMANTAPAN TUGAS DAN PERANAN PENASIHAT AKADEMIK (PA)

BIL PERKARA VERSI/FORMAT MUATURUN
1 Muat Turun - Bahagian 1 PDF Download
2 Muat Turun - Bahagian 2 PDF Download
3 e- Books Manual Penasihat Akademik PDF Download

  

BIL PERKARA VERSI/FORMAT MUATURUN
1 Borang Peringatan Lisan Ketidakhadiran Kuliah PDF Download
2 Permohonan Mendaftar Subjek Kokurikulum PDF Download
3 Permohonan Penangguhan Yuran Pengajian PDF Download
4 Permohonan Rayuan Tatatertib Pelajar PDF Download
5 Rayuan Daftar Kursus Luar Tempoh Pendaftaran PDF Download
6 Rayuan Permohonan Bantuan Kewangan Pelajar PDF Download
7 Surat PA kepada ACIS PDF Download
8 Surat PA kepada Kaunseling PDF Download
9 Template ZZ EXCEL Download
10 Log Rekod Perjumpaan Penasihat Akademik PDF Download

 

PENGENALAN

Adalah dimaklumkan UiTM Cawangan Perak akan menganjurkan Anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak 2016  bagi memberikan pengiktirafan tertinggi kepada kecemerlangan para akademik dalam pelbagai bidang di UiTM yang telah banyak menaikkan dan mengharumkan nama UiTM di persada kebangsaan dan antarabangsa. Ini adalah sejajar dengan Anugerah Akademik UiTM yang telah diperkenalkan sejak tahun 2009. Harapan kami, penerima-penerima anugerah ini bolehlah dicalonkan untuk Anugerah Akademik UiTM. 

MUAT TURUN BORANG
1. ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN 2. ANUGERAH e-PEMBELAJARAN
Kriteria, Syarat & Peraturan
Senarai Semak
Borang Permohonan Calon
Butir Jaya DIri
Borang Permohonan Calon
Anugerah Khas - Kriteria, Syarat & Peraturan
3. ANUGERAH INOVASI & PENGKOMERSILAN PRODUK 4. ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL
Kriteria, Syarat & Peraturan
Senarai Semak
Borang Permohonan Calon
Kriteria, Syarat & Peraturan
Senarai Semak
Borang Permohonan Calon
5. ANUGERAH PENCERAMAH TERBAIK 6. ANUGERAH PENERBITAN BUKU
Anugerah Khas - Kriteria, Syarat & Peraturan
Borang Permohonan Calon
Kriteria, Syarat & Peraturan
Senarai Semak
Borang Permohonan Calon
7. ANUGERAH PENGAJARAN 8. ANUGERAH PENYELIA TERBAIK
Kriteria, Syarat & Peraturan
Senarai Semak
Borang Permohonan Calon
Anugerah Khas - Kriteria, Syarat & Peraturan
Borang Permohonan Calon
9. ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK 10. ANUGERAH SENI & KREATIVITI
Anugerah Khas - Kriteria, Syarat & Peraturan
Borang Permohonan Calon
Kriteria, Syarat & Peraturan
Senarai Semak
Borang Permohonan Calon
Butir Jaya DIri
PENGUMUMAN

Tempoh Calon Menghantar Borang Pencalonan Lengkap dilanjutkan sehingga 

23 September 2016

Sila hantar borang permohonan yang telah lengkap diisi kepada :
Koordinator iLQAM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  Ext : 2011
Nurain Mat Selan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  Ext : 2331

Urusetia Anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak 2016
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak
Bandar Seri Iskandar, 32610, Seri Iskandar
Perak Darul Ridzuan, Malaysia