VISI

Untuk menjadi Fakulti yang dikenali dalam bidang Sains dan Teknologi melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, penyelidikan dan khidmat masyarakat.

MISI

Untuk menyumbang kecemerlangan kepada negara melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, penyelidikan dan khidmat masyarakat serta dikenali di peringkat antarabangsa.

OBJEKTIF

  • Membina pelajar yang cemerlang melalui ilmu pengetahuan Sains & Teknologi
  • Melatih para pelajar berkaitan ‘soft skills’ dan ‘leadership’
  • Mengembangkan kemahiran pelajar untuk menjadi kreatif, berinovasi dan berdaya saing
  • Menghasilkan pelajar yang bersahsiah tinggi dan berakhlak budiman.
  • Mendedahkan para pelajar mengenai kepentingan bermasyarakat dan konservasi alam sekitar