Home Practical Training CS110/CS230
Latihan Praktikal CS110 PDF Print E-mail
Written by administrator   
Wednesday, 14 July 2010 02:49

OBJEKTIF

1. Untuk mendedahkan pelajar kepada masalah-masalah yang akan timbul dalam suasana Jabatan Pemprosesan Data.
2. Untuk mempraktikkan teori yang dipelajari di UiTM dengan menyelesaikan masalah pemprosesan data yang sebenar.
3. Untuk mendedahkan pelajar kepada perkembangan baru dalam menyelesaikan masalah pemprosesan data.

SKOP LATIHAN

1. Membuat kajian kesauran ke atas perkara-perkara yang diarahkan.
2. Menyiapkan dokumentasi yang diperlukan untuk menulis sesuatu aturcara.
3. Melaksanakan sesuatu sistem mengikut arahan yang diberikan sama ada secara lisan atau melalui satu   dokumentasi yang telah disediakan oleh pegawai yang bertanggungjawab.
4. Mempelajari dan melaksanakan tugas-tugas pengaturcaraan komputer seberapa dapat.
5. Menyelenggara sesuatu sistem mudah.

Last Updated on Wednesday, 14 July 2010 05:26
 

Company Placement Request