Selamat Datang ke Bahagian Pentadbiran 

Bahagian Pentadbiran ialah salah sebuah bahagian dalam organisasi UiTM (Perak). Ia ditubuhkan mulai pada 1 Januari 1985. UiTM (Perak) bersedia dan mampu mendidik dan melatih seseorang pelajar dengan ilmu pengetahuan dan pembangunan jati diri yang kental dan matang bagi membolehkan mereka berperanan untuk membangunkan diri, masyarakat dan negara.

Last Updated on Thursday, 30 August 2012 00:00