Download Centre Quality

INTERNAL AUDIT

BIL. TITLE FORMAT DOWNLOAD
1.  GARIS PANDUAN - Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PnP) dan Penilaian di Akademi Pengajian Bahasa Sepanjang Semester Mac-Julai 2020 PDF 

 

 [ View ]

 

2. Nata Khas MAPS #3-2020 : Perintah Kawalan Pergerakan (COVID 19) dan Kesannya ke atas Permohonan Akreditasi bagi Program Pengajian Senibina dan Rekabentuk Dalaman PDF

 [ View ]

3. COPIA Areas jpeg

[ View ]

4. COPPA Areas jpeg

[ View ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QMS

BIL. TITLE FORMAT DOWNLOAD
1. Muka Depan Manual Kualiti UiTM Cawangan Perak PDF [ View ]
2. Manual Kualiti UiTM Cawangan Perak PDF View ]
3. ADVISORY NOTE NO. 4/2020
PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
PDF [ View ]
4 PK.UiTM.KPK.(P).01 PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN  PDF  View
5. PK.UiTM.KPK.(P).02.PROSEDUR KAWALAN REKOD PDF  View ]
6. PK.UiTM.KPK.(P).03. PROSEDUR AUDIT DALAM PDF  View ]
7. PK.UiTM.KPK.(P).04 PRODUK TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PDF  View ]
8. PK.UiTM.KPK.(P).05 PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN PDF  View ]
9. PK.UiTM.KPK.(P).06 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PDF  View ]
10. PK.UiTM.KPK.(P).07 PROSEDUR MKSP PDF [ View ]
11. PK.UiTM.KPK (P) 08 PROSEDUR LATIHAN PDF [ View ]
12. PK.UiTM.KPK.(P) 09 PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN PDF [ View ]
13. PK.UiTM.KPK.(P).10 PROSEDUR PENGURUSAN PERALATAN ICT PDF [ View ]
14. PK.UiTM.KPK.(P)11 PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT PDF [ View ]
15. PK.UiTM.KPK(P) 12 PROSEDUR MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR PDF [ View ]
16. PK.UiTM.KPK.(O).01  PENDAFTARAN KOLEJ PELAJAR BARU PDF [ View ]
17. PK.UiTM.KPK.(O).02 PROSEDUR PROMOSI PROGRAM PDF [ View ]
18. PK.UiTM.KPK.(O) 03 PROSEDUR PENYEDIAAN JADUAL WAKTU KULIAH PDF [ View ]
19. PK.UiTM.KPK.(O).04 PROSEDUR PENGENDALIAN KULIAH / PENGAJARAN STUDIO PDF [ View ]
20. PK.UiTM.KPK.(O).05 PROSEDUR PENGENDALIAN & PENILAIAN LATIHAN PRAKTIK PDF [ View ]
21. PK.UiTM.KPK.(O).06  PROSEDUR PENGENDALIAN MAKMAL/ BENGKEL PDF [ View ]
22. PK.UiTM.KPK.(O).07 PROSEDUR PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PDF [ View ]
23. PK.UiTM.KPK.HEA(O). 08 PROSEDUR PENGANUGERAHAN DIPLOMA & SARJANA MUDA PDF [ View ]
24. PK.UiTM.KPK.(O).09 PROSEDUR PEROLEHAN PERALATAN DAN STORAN PDF [ View ]
25. PK.UiTM.KPK.(O).10 PROSEDUR PENGURUSAN,PENGENDALIAN DAN PELUPUSAN BAHAN KIMIA PDF [ View ]
26. PK.UiTM.KPK.(O).11 PENGENDALIAN KOKURIKULUM PDF [ View ]
27. PK. UiTM. KPK(O). 12 PROSEDUR PENGURUSAN MOU/MoA PDF [ View ]
28. PK.UiTM.KPK(O). 13 PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK PDF [ View ]
29. PK.UiTM.KPK(O). 14 PROSEDUR PENGESAHAN KE DALAM PERKHIDMATAN PDF [ View ]
30. PK.UiTM.KPK(O). 15 PROSEDUR PENGURUSAN KONTRAK PERKHIDMATAN PDF [ View ]
31. PK. UiTM.KPK(O). 16 PROSEDUR PENGURUSAN PROJEK PDF [ View ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIC PLANNING

BIL. TITLE FORMAT DOWNLOAD
1.      

 

 

 

SRR

BIL. TITLE FORMAT DOWNLOAD
1.  Self Review Report 2017 PDF [ View ] 
2.  Self Review Report 2018 PDF View ]

 

 

 

 

KIK

BIL. TITLE FORMAT DOWNLOAD
1. Garis Panduan Pengurusan KIK   PDF [ View ] 
2. Borang Pendaftaran KIK  Doc [ View ]  
3. Borang Permohonan Kelulusan Projek KIK  Doc [ View ]  
4. Borang Pertukaran Ahli KIK  Doc [ View ]  

 

 

 

 

 

 

 

OE

BIL. TITLE FORMAT DOWNLOAD
1.  Penyediaan Jadual Waktu Kuliah  jpeg  View ] 
2. Pengurusan Latihan Industri jpeg  [ View ]   

 

 

 

 

EKSA

A. KESERAGAMAN 1 - KUALITI PERSEKITARAN FORMAT DOWNLOAD
1.  Rubrik Komponen Penilaian EKSA    
B. KESERAGAMAN 2 - Sudut EKSA FORMAT DOWNLOAD
1.. Penandaan Sudut
 PDF View ]  
2. Dasar PDF  View
3. Polisi & Objektif
 PDF View ] 
4. Carta Organisasi Jawatankuasa Wakil Zon/Bahagian
PPTX View
5. Kod QR & Logo
PDF View
6. Gambar Aktiviti  PPTX View ]
C. KESERAGAMAN 3- LABEL  FORMAT DOWNLOAD 
1. Label – Orientasi Landskap PPTX View ]
2. Label – Orientasi Potret PPTX View ]
3. Tetulang Fail
PPTX View ]
D. KESERAGAMAN 4 - POSTER
 FORMAT DOWNLOAD
 1. Poster Mini - Amalan EKSA & Amalan Hijau  PDF  View ]
2. Poster Mini - Kempen Penjimatan Tenaga PDF  View ]
3. Poster Mini - Manual Penggunaan Alat Pemadam Api   PDF  [ View ] 
4. Tanda - Laluan Kecemasan   PDF  [ View ] 
5. Tanda - Surau PDF  View ]
6. Tanda - Tanda PDF  View ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL

BIL. TITLE FORMAT DOWNLOAD
1. Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai   Doc  [ View ]
2. Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Doc  [ View ]