Pejabat Penyelidikan,Jaringan Industri,Masyarakat & Alumni

Pejabat Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni

Timbalan Rektor Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni

Dr. Wan Rabiah Wan Omar
Tel    : 05-374 2200 | Fax : 05-374 2112 
Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pengenalan

  1. Berfungsi untuk membantu pensyarah-pensyarah di Fakulti/Bahagian, UiTM Perak untuk memohon dan mendapatkan geran-geran penyelidikan dari dalam dan luar negara.
  2. Memberi khidmat nasihat dalam penyediaan cadangan projek penyelidikan dan perundingan.
  3. Bahagian ini bertanggungjawab untuk menilai kertas kerja hasil penyelidikan pensyarah yang akan dibentangkan di dalam seminar/konferensi dan bagi memastikan hasil penyelidikan.
  4. Membantu pensyarah-pensyarah di dalam hal ehwal pengurusan penyelidikan, harta intelek dan pengkomersilan hasil penyelidikan.
  5. Menyampai dan menyebarkan maklumat dan mengadakan bengkel-bengkel yang berkaitan dengan penyelidikan, perundingan dan inovasi.
  6. Menjalankan aktiviti penggalakan dan mempromosi penyelidikan, perundingan dan inovasi berjalan lancar mengikut prosidur UiTM.

[ Unit Perancangan Strategik ]
[ UiTM Press]
[ MASMED ]
[ Unit Jaringan Industri & Masyarakat ]
[ Unit Pengurusan Penyelidikan ]
[ Alumni ]
[ Unit Pembangunan & Ruang ]

Last Updated on Friday, 09 January 2015 11:59