Print
Hits: 2500

<BACK

Dr Mohd Hasrol Haffiz Aliasak
Expert Field: Land Administration And Development
University & Year: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Link On Research Gate    :        MOHD HASROL HAFFIZ BIN ALIASAK
Link On Google Scholar    :        MOHD HASROL HAFFIZ BIN ALIASAK
Other Link (Blog/Facebook):    MOHD HASROL HAFFIZ BIN ALIASAK (Facebook)
                                                  http://www.hasrolhaffiz.blogspot.com


Profile

ACADEMIC QUALIFICATION

Academic Qualification

Institution

Year

Diploma in Estate Management

Institut Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor

1998

Bachelor of Estate Management (Hons)

Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor

2000

MSc. Housing

Universiti Sains Malaysia, Penang

2003

PhD. Development Science

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor

2013

PROFESSIONAL MEMBERSHIP

Position

Organization

Year

Registered Valuer (V-1058)

Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents, Malaysia

2016

Registered Estate Agent (E-2555)

Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents, Malaysia

2016

Member (M-5747)

Royal Institution of Surveyors, Malaysia

2016

Member (PM-0227)

Malaysia Institute of Professional Property Managers

2010

Research

Your text...

Publication

Jurukur Penilaian dan Proses Pembangunan Hartanah

Isu-Isu Petempatan Bandar di Malaysia (Chapter in Book)

Sejarah Perancangan Bandar-Bandar Kolonial di Negeri Perak – Pekan Karai

Modul Kepimpinan Melayu UiTM (Chapter in Book)

Town of Karai: The Only Coal Mining Site in the State of Perak and lts Contribution to the Urban Development (Chapter in Book)

Pendahuluan Kepada Kaedah Penilaian Pelaburan Harta Tanah

Development Process and Its Implication on the Native Land Ownership

Tanah Simpanan Melayu – Satu Tinjauan Dari Aspek Sejarah.

The 100 years of Malay Reserve Land in Peninsular Malaysia (1913 – 2013): an analysis of land size trend

Sejarah Pentadbiran dan Perundangan Terawal Tanah Milikan Adat Melayu Di Semenanjung Malaysia: Satu Tinjauan

100 Tahun Tanah Rizab Melayu: Meniti arus peredaran zaman

Town of Karai : The only coal mining site in the State of Perak and its contribution to the urban development

Kajian perkembangan pembangunan bandar-bandar kolonial di Kawasan Kinta Barat

Pekan Karai : Mutiara Arang Batu Negeri Perak

Role of Real Estate Valuation Surveyors in the Malaysian National Taxation

Pola pemilikan harta tanah masyarakat Melayu di Bandar Seri Iskandar dan Mukim Bota

Perkhidmatan Kereta Api Lembah Kinta: Laluan Ipoh-Tronoh. Satu Tinjauan Sejarah

Consultation

Title: Kajian Sejarah Perancangan Bandar dan Desa di Negeri Perak – Pekan Karai, Kuala Kangsar
Level: State
Status: Completed