Subcategories

Institute Of Neo Education

iNED

iNED adalah singkatan daripada perkataan Institute of Neo Education (Institut Pendidikan Neo). Perkataan Neo ini bermaksud satu pembaharuan/modified yang merujuk kepada memajukan diri, dimana iNED adalah satu institut yang diamanahkan oleh pihak pengurusan UiTM sebagai satu institusi yang terpenting di dalam mengiringi aspirasi kerajaan untuk memperkenalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat atau (life long learning). iNED UiTM telah ditubuhkan sejak tahun 1973 lagi. Cuma ketika itu tidak menggunakan nama iNED tetapi menggunakan nama Kajian Luar Kampus.