Welcoming Message

 

Fakulti Sains Gunaan telah wujud di Universiti Teknologi MARA (Perak) pada Mei 2014 bermula di Kampus Tapah. Untuk permulaan hanya terdapat satu program sahaja iaitu Diploma Sains (DIS) dengan seramai 402 orang dari Bahagian 02, 03, 04 dan 05. Kakitangan akademik terdiri daripada pelbagai bidang merangkumi Fizik, Kimia dan Biologi dengan jumlah 28 orang pensyarah. Fakulti ini juga dibantu oleh Unit Makmal Sains yang dianggotai oleh 3 orang Pembantu Makmal dan 2 orang Penolong Pegawai Sains.

 

Kampus Tapah yang dibina melalui Skim Pembiayaan Swasta (PFI) menempatkan 2 blok bangunan untuk kemudahan pengajaran dan pembelajaran pelajar program Diploma Sains.Kemudahan ini merangkumi sebanyak 28 buah bilik kuliah, 4 buah bilik seminar, 2 buah bilik perbincangan dan 4 buah makmal komputer. Bagi tujuan sesi amali yang melibatkan subjek teras program Diploma Sains, terdapat 10 makmal Fizik, 7 makmal Kimia dan 8 makmal Biologi. Pada permulaan semester, kesemua makmal sains belum dilengkapi dengan peralatan dan kelengkapan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian pelajar-pelajar program DIS telah dibawa ke UiTM Shah Alam bagi menjalankan semua kerja-kerja amali yang tidak dapat dijalankan di Kampus Tapah. Walau bagaimanapun, isu kelengkapan makmal ini berkurangan menjelang semester Disember-April 2015 dan semua kelas amali dijangkakan beroperasi sepenuhnya di Kampus Tapah menjelang pertengahan tahun 2015.

Bermula semester Disember-April 2015, Fakulti Sains Gunaan telah membesar dengan jumlah pelajar seramai 1877 orang. Seiring dengan penambahan bilangan pelajar, kakitangan Fakulti juga meningkat kepada 62 orang pensyarah dan 10 orang kakitangan dari Unit Makmal Sains.

For more information see FACULTY OF APPLIED SCIENCE website


Dr Ahmad Nazib Alias
Head for the Faculty of Applied Science
Contact: +605-406 7118
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.