Peraturan Akademik Diploma dan Sarjana Muda UiTM (PINDAAN 2017)
[Muat Turun]

BUKU PANDUAN PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK PENSYARAH 
| Muat Turun |

BUKU PANDUAN PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK PELAJAR 
| Muat Turun |


Manual for iCGPA   iCGPA - Panduan Pentaksiran
Hasil Pembelajaran
  Tabir Urus
AKADEMIK
   
         
Kesetaraan Kualiti
Penilaian Pelajar UiTM
  Garis Panduan Pembanguan
Kurikulum Fleksibel UiTM
  Manual Pengurusan Akademik
Untuk Pentadbir

   
         
Manual Penasihat
Akademik

  Understanding Plagiarisme
(Lecturers)
  Avoiding Plagiarism
(Students)
   
         
Garis Panduan
Pembangunan Dwi Ijazah
(Double Degree)
Peringkat Sarjana Muda
       

 


Borang-Borang Hal Ehwal Akademik

Borang-borang yang boleh di muaturun

BIL
PERKARA
VERSI/
FORMAT
  MUAT
TURUN
1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Lebihan Syarahan PDF   [ Download ]
  Carta Alir Semakan Dokumen Permohonan Lebihan Syarahan PDF   Download ]
2 Borang Melapor Diri Pensyarah PDF   Download ]
3 Borang Penyambungan Semula Khidmat Sebagai Pensyarah Sambilan PDF   Download ]
4 Borang Permohonan Menggunakan Bilik Kuliah Selepas Waktu Pejabat PDF   Download ]
5 Borang Permohonan Pensyarah Sambilan PDF   [ Download ]

6

Borang Permohonan Pembiayaan Tabung Amanah Pembangunan
Akademik Pelajar (TAPA)

PDF   Download ]
7 Borang Anugerah Pensyarah Cemerlang (Pengajaran Dan Pembelajaran)      
 
  • Borang TEACHING OBSERVATION
DOC   Download ]
 
  • Borang PEER EVALUATION
DOC   Download ]
 
  • Borang TEACHING FILE
DOC   Download ]


BIL
PERKARA
            VERSI/
FORMAT
MUAT
TURUN
   
1 Borang Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan             PDF [Download]    
2 Borang Clearance             PDF [Download]    
3 Borang Permohonan Menarik Diri             PDF [Download]    
4 Borang Penangguhan Dan Penggantian Kuliah             PDF [Download]    
5 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP)             PDF [Download]    
6 Borang Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan             PDF [Download]    
7 Borang Permohonan Cuti Khas             PDF [Download]  
8.  Borang Permohonan Maklumat Kursus dan Program Akademik             PDF [Download]    

[Muat Turun ]


 

Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP)


Borang Sasaran Kerja Tahunan 2011

[DM53 /54]
[DM52]
[DM46/45/41]
[DM27/32]


Peraturan dan Tatacara Pengendalian dan Pengawasan Peperiksaan Akhir - Edisi April 2011

[Muat Turun]


Manual Penasihat Akademik - Student Information Management System (SIMS)

[Muat Turun - Bahagian 1]

[Muat Turun - Bahagian 2]

[e-BOOKS MANUAL PENASIHAT AKADEMIK]


Peraturan Akademik Program Diploma & Ijazah Sarjana Muda - Pindaan 2011 (Bil. 1)

[Muat Turun]


Senarai Tanggungjawab TDA, KPP, PA, TP, ARA, JK Bahagian Akademik Fakulti/UiTM Negeri selaras dengan Nomenklatur Baru Pentadbir Akademik

[Muat Turun - Pentadbiran Pelajar]

[Muat Turun - Pentadbiran Akademik]


Borang Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB)

[Muat Turun - Borang MDAB]  [ Borang MDOA ] [ Brosur ]


Cara Untuk Aktifkan ID SIMS Yang Telah Tamat Tempoh

[Muat Turun]

Carta Alir Proses Pendaftaran Kursus

[Muat Turun]

Pengumuman Penyediaan Kertas Soalan Dan Skima Jawapan Bagi Peperiksaan Jun 2012 (Ijazah Sarjana Muda
[Muat Turun]

Borang Permohonan Pembiayaan Tabung Amanah Pembangunan Akademik Pelajar

[Muat Turun]