Print
Hits: 377

        Fungsi Read More hanya boleh di gunakan pada Feature Article dan paparan Blog sahaja.

  1. Letakkan kursor pada teks terakhir pada paragraph pertama.
  2. Klik pada butang Read More.
  3. Satu garis di bawah paragraph yang pertama di buat.