<<CLICK IMAGE FOR MORE INFORMATION>>

 

AKADEMI/ FAKULTI   BIDANG
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) Sejarah, Tamadun dan Pemikiran Islam
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Art Trivium
Akademi Pengajian Bahasa (APB) Bahasa Inggeris
Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur Ukur Bahan

 


Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA (BORANG PERJAWATAN UiTM 76/13 (III) Pindaan 8/2007)
yang boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak atau:
boleh juga diperolehi dengan melayari lamansesawang UiTM Cawangan Perak di http://www.perak.uitm.edu.my.

Iklan Jawatan Kosong Akademik 1/2018  

Borang Permohonan Jawatan Akademik 

 

Tarikh tutup permohonan adalah pada hari 15 FEBRUARI 2018 (KHAMIS)


Sila kemukakan permohonan kepada:

TARIKH : 2 FEBRUARI 2018
TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PERAK
KAMPUS SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR
PERAK DARUL RIDZUAN
NO.TEL: (05) 374 2044/2042