TAWARAN KHIDMAT PEMBANTU PENGAWAS PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2018

Untuk makluman disini dimajukan iklan, senarai tugas serta borang permohonan bagi jawatan Pembantu Pengawas 
Peperiksaan Akhir Jun 2018 iaitu bermula dari (22/06/2018 hingga 15/07/2018) untuk makluman dan perhatian tuan/puan.

MUAT TURUN

IKLAN  |   SENARAI TUGAS    |   BORANG PERMOHONAN

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan selewat-lewatnya pada 18 Mei 2018 (Jumaat) ke Unit Peperiksaan,
Bahagian Hal Ehwal Akademik, UiTM Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar.

Tawaran ini juga boleh dipanjangkan kepada pemohon yang bukan dari kalangan ahli keluarga staf (kawan/kenalan) 
dengan syarat staf adalah sumber rujukan kepada pemohon.

 

SEGALA PERTANYAAN SILA HUBUNGI :

Pejabat Am Unit Peperiksaan
05-374 2178

Encik Rashidi Hamzah
05-374 2021

Encik Ahmad Ridhuan Mohd Khalit
05-374 2023

Kerjasama dan perhatian tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.