Units

1. UNIT BIMBINGAN & PENDIDKAN

2. UNIT PENGURUSAN & IMARAH MASJID

3. UNIT DAKWAH & KHIDMAT KOMUNITI