Print
Hits: 1153

Units

1. UNIT BIMBINGAN & PENDIDKAN

2. UNIT PENGURUSAN & IMARAH MASJID

3. UNIT DAKWAH & KHIDMAT KOMUNITI

 

Staff Directory

BIL. Name Ext
1. NURUL KHAIRIAH KHALID
Ketua ACIS
05 - 374 2399
2. NORRIHAH BINTI MOHD NADZIR
TIMBALAN KETUA PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
05 - 374 2624
3. MOHD NORZARIR ARSHAD
TIMBALAN KETUA PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
05 - 374 2389
4. ZAMRI BIN SAMSUDIN
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
05 - 374 2392
5. NAWAWI BIN ABDUL RAHMAN
PEN. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (IMAM)
05 - 374 2384
6. MOHD ZAKI BIN AHMED FAUZI
PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (BILAL)
05 - 374 2392
7. MOHD SUHAIMI ARBAI
PEMBANTU TADBIR
05 - 374 2382
8. FAKS 05 - 374 3636

 

Activities