Print
Hits: 473

OBJECTIVE


Customer's Charter

Kami Staf InfoTech beriltizam dan berjanji untuk memberikan perkhidmatan ICT yang terbaik bagi memenuhi keperluan akademik dan pentadbiran selaras dengan Misi, Visi dan Falsafah InfoTech dan UiTM.