Diploma Programmes :

  • Diploma in Computer Science - CS110
  • Diploma in Statistics - CS111
  • Diploma in Actuarial Science - CS112
  • Diploma in Mathematical Sciences - CS143

Bachelor Programmes :

  • Bachelor of Computer Science (Hons) - CS230