Calon Lepasan SPM/Setaraf

Lulus SPM / setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian

Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia

 

Calon Lepasan STPM

Lulus SPM / setaraf dengan baik

Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

Mengambil Malaysian University English Test (MUET)

 

Calon Lepasan Matrikulasi

Lulus SPM / setaraf dengan baik.

Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf

Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00

Mengambil Malaysian University English Test (MUET)

 

Calon Lepasan Diploma

Lulus SPM / setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian

Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf

Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan setaraf dan diluluskan oleh Senat Universiti

Mengambil Malaysian University English Test (MUET)