UNIT BIMBINGAN & PENDIDIKAN

Memberi khidmat nasihat agama individu dan kelompok kepada warga kampus dan komuniti bagi menjamin pelaksanaan Islam tetap terpelihara dan membantu warga memahami agama dengan sebenar.