ADMINISTRATION

1. FUNCTION

  • Cuti anggota.
  • Penyediaan laporan penilaian kerja tahunan
  • Penyediaan laporan kehadiran “thumbprint” / Tuntutan Lebih Masa anggota.
  • Pengurusan salahlaku anggota.
  • Pengurusan mesyuarat.
  • Pengurusan Fail &Rekod
  • Pengurusan kekemasan pejabat
  • Mengendali taklimat keselamatan
  • Pengendalian tuntutan anggota.