UNIT PENTADBIRAN

  •  Mengurus Skim Khidmat Pelajar (SKP) Dan Latihan Praktikal Pelajar
  •  Sektariat bagi Menyuarat-mesyuarat PPF
  •  Membuat Bayaran Bil Utiliti/PBT/Mesen Sewaan
  •  Mengedar dan menganalisa Borang Kajian Kepuasan Pelanggan BPF dan Perkhidmatan Kuanter
  •  Mengurus fail/rekod/surat
  •  Mengurus laporan e-jari staf
  •  Memberi Perkhidmatan Kuanter
  •  Mengurus Elaun Penanggungan Kerja
  •  Mengurus perlaksanaan QE5S/EKSA
  •  Menghantar Surat/Dokumen

 

projek 1