"Membina Semula Industri Pelancongan : White Water Rafting Pasca Covid-19"

Moderator
Prof. Dato' Dr Abdullah Mohamad Said

Ahli Panel
Encik Hasnata Hasan
Pengarah Cawangan Pembangunan Sukan Rekreasi, Kementerian Belia dan Sukan (KBS)

Ahli Panel
Encik Mohd Shahriman Shafie
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi, UiTM Negeri Sembilan

Ahli Panel
Encik Mohd Hasrol Kamis@Mahmad,
Radak Adventure

Anjuran : UiTM Cawangan Perak


Youtube & Facebook Live

Video Youtube WebTV UiTM Perak 

https://www.youtube.com/watch?v=pFsoKYK0AUA

LIVE FACEBOOK -
UiTM Cawangan Perak - Media FB Rasmi

: https://www.facebook.com/uitmperakofficial/videos/546033846073028/