AUXILIARY POLICE

Polis Bantuan UiTM pada awal penubuhannya, dikenali sebagai Bahagian Keselamatan dan pernah diletakkan dibawah seliaan Pejabat Pengarah, Pejabat Pendaftar dan Pejabat Canseleri. Mulai 01 Februari 2008, Jawatankuasa Eksekutif telah bersetuju supaya Bahagian Keselamatan UiTM diselia oleh Pejabat Pendaftar UiTM.

Kemudian pada Julai 2011,Bahagian Keselamatan UiTM mendapat  pengiktirafan menjadi Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM dan pada 01 Ogos 2011, Pentadbiran Polis Bantuan diletakkan pula di bawah Pejabat Naib Canselor. Manakala pada 18 April 2011 telah mendapat kelulusan dari pihak PDRM untuk menubuhkan pasukan Polis Bantuan UiTM.  Bagi kampus-kampus negeri, pentadbiran mereka diletakkan di bawah Rektor Kampus dan dikenali dengan nama Pejabat Polis Bantuan. Fungsi dan peranan Polis Bantuan masih sama tetapi skop tugas dan bidang kuasa telah diperluaskan dengan mempunyai kuasa-kuasa Polis

DSP/PB MOHD IQBAL ABDULLAH
DEPUTY SECURITY OFFICERDSP/PB MOHD IQBAL ABDULLAHiqbal@uitm.edu.my
Tel: 05-374 2100

VISION

To build a professional organization founded on friendly and high quality services to ensure the safety of UiTM Perak Branch.

MISSION

To enhance and professionally develop the organization based on knowledge and regulation to create peaceful environment in campus by providing exceptional quality of services.

OBJECTIVES

 • To implement systematic and continuous security control.
 • To enforce laws and regulations responsibly and proactively against the community of the university.
 • To provide efficient and effective security management services.
 • To manage the auxiliary police to become a professional organization with integrity and accountability.

ADMINISTRATION UNIT

 • Cuti anggota.
 • Penyediaan laporan penilaian kerja tahunan
 • Penyediaan laporan kehadiran “thumbprint” / Tuntutan Lebih Masa anggota.
 • Pengurusan salahlaku anggota.
 • Pengurusan mesyuarat.
 • Pengurusan Fail &Rekod
 • Pengurusan kekemasan pejabat
 • Mengendali taklimat keselamatan
 • Pengendalian tuntutan anggota.
LOGISTIC AND TRAFFIC CONTROL UNIT
 • Menyenggara rekod saman
 • Penyediaan papantanda arah sementara
 • Agihan pelekat kenderaan
 • Pengeluaran pas keselamatan
 • Statistik keselamatan
 • Mengeluarkan peringatan kesalahan trafik
 • Operasi lalu lintas berkala
 • Tugas iringan
 • Kawalan parkir
 • Mengendali kes kemalangan jalanraya dalam kampus
 • Mengawal aliran trafik
INVESTIGATION UNIT
 • Mengendali siasatan kes
 • Menyenggara rekod Keputusan tatatertib pelajar
 • Membuat pas keselamatan pekerja kontrak
 • Menerima laporan
 • Menfailkan kes
 • Menyediakan statistik
 • Membuat pemantauan program dan kes
 • Membuat pemantauan di kolej
OPERATIONAL UNIT
 • Kawalan sahsiah rupadiri pelajar
 • Kawalan salah laku pelajar
 • Mengendali pemeriksaan keselamatan
 • Peraturan keluar/masuk pelajar
 • Pengawasan aktiviti pelajar
 • Mengeluarkan saman kesalahan trafik
 • Menyediakan laporan kawalan keselamatan   
 • Pengurusan bencana
 • Kawalan pintu utama dan pintu kedua
 • Kawalan Pos
 • Mengiringi pengambilan kertas soalan peperiksaan akhir semester

AUXI4U

INNOVATION

WELCOME

LEADERSHIP

WELCOME

LEADERSHIP

ACTIVITIES

T-BATON

OUR

RESPONSIBILITY

OUR

COMMUNITY SERVICE

POLICE AUXILIARY

TEAM

POLICE AUXILIARY

ACTIVITIES
Image