Previous Next

Download Centre Academic Affair

Borang-Borang Hal Ehwal Akademik

Borang-borang yang boleh di muat turun

BIL
PERKARA
VERSI/
FORMAT
  MUAT
TURUN
1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Lebihan Syarahan PDF   [ Download ]
  Carta Alir Semakan Dokumen Permohonan Lebihan Syarahan PDF   [ Download ]
2 Borang Melapor Diri Pensyarah PDF   [ Download ]
3 Borang Penyambungan Semula Khidmat Sebagai Pensyarah Sambilan PDF   [ Download ]
4 Borang Permohonan Menggunakan Bilik Kuliah Selepas Waktu Pejabat PDF   [ Download ]
5 Borang Permohonan Pensyarah Sambilan PDF   [ Download ]
6. Senarai Semak Fail Pengajaran (Checklist For Teaching File) PDF   [ Download ]
7. Senarai Semak Fail Kursus (Checklist for Course File) PDF    [ Download ]

8

Borang Permohonan Pembiayaan Tabung Amanah Pembangunan
Akademik Pelajar (TAPA)

PDF   Download ]
9 Borang Anugerah Pensyarah Cemerlang (Pengajaran Dan Pembelajaran)      
 
  • Borang TEACHING OBSERVATION
DOC   Download ]
 
  • Borang PEER EVALUATION
DOC   Download ]
 
  • Borang TEACHING FILE
DOC   Download ]BIL
PERKARA
            VERSI/
FORMAT
MUAT
TURUN
1 Borang Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan             PDF [Download]
2 Borang Clearance             PDF [Download]
3 Borang Permohonan Menarik Diri             PDF [Download]
4 Borang Penangguhan Dan Penggantian Kuliah             PDF [Download]
5 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP)             PDF [Download]
6 Borang Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan             PDF [Download]
7 Borang Permohonan Cuti Khas             PDF [Download]
8.  Borang Permohonan Maklumat Kursus dan Program Akademik             PDF [Download]  

Borang Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB)

[Muat Turun - Borang MDAB]  [ Borang MDOA ] [ Brosur ]

 

MANUAL PENASIHAT AKADEMIK - Student information Management System (SIMS)

>> Pekeliling TR HEA Bil 3 Tahun 2015 - PEMANTAPAN TUGAS DAN PERANAN PENASIHAT AKADEMIK (PA)

BIL PERKARA VERSI/FORMAT MUATURUN
1 Muat Turun - Bahagian 1 PDF Download
2 Muat Turun - Bahagian 2 PDF Download
3 e- Books Manual Penasihat Akademik PDF Download

 

 

Contact Us

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Perak,
Kampus Seri Iskandar,
32610, Seri Iskandar
Perak Darul Ridzuan,
Malaysia.

Tel: +605-374 2000
Fax: +605-374 2018 

________________________________

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Perak,
Kampus Tapah,
35400, Tapah Road,
Perak Darul Ridzuan,
Malaysia.

Tel: +605 - 406 7000
Fax: +605 - 406  7712


General Inquiry: Corporate Communication Unit

Email: korporatperak@uitm.edu.my


WEBSITE STATISTICS

  • Users  1,181
  • Sessions  1,825
  • Pageviews   6,826

*Data source: Google Analytics